Приложения на Леката Стоманена Конструкция

Сравнително нова, на няколко десетилетия, технологията на сглобяемите сгради, базирана на използването на Леки Стоманени Конструкции, става все по-широко разпространена. Това се дължи на редица предимства на тази технология:

  • Проектирането и изграждането на сгради отнема минимално време
  • Ниската цена на строителството се дължи на ниската цена на монтажните работи, използването на по-евтина основа, намаляването на разходите за труд и неизискващото използване на повдигателни съоръжения;
  • Технологиатя изисква малък брой работници и кратък срок за обучението им(един работен ден)
  • Висока надеждност и здравина на конструкцията, позволява да се използва в сеизмично опасни зони
  • Високите нива на енергоефективност разширяват границите на приложение, включително и Пасивни Сгради, които вече съществуват в България
  • Поради своята гъвкавост е възможно да се проектират сгради с високо ниво на сложност


Технологията намира широко приложение при надстрояване на стари сгради, защото е по-лека и не се налага допълнително укрепване на основите. Рамковата конструкция е много добър избор при подмяна на стари покривни конструкции.

Рамковата Лека Стоманена Конструция, е приложима във всички сектори на строителството: жилищни, промишлени и офис сгради. През последната година в различни държави по света поради Ковид-19, бяха изградени много болнични заведения с голям капацитет, за кратък период от време, именно по този начин.

Designed with Mobirise - Click now